Promotie J. Chang

23 september 2021 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft

Detecting Single Photons with Superconducting Nanowires. Promotor 1: Prof.dr. H.P. Urbach (TNW); Promotor 2: Prof.dr. V.G. Zwiller (TNW/KTH, Sweden).

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.