Promotie J.N.A. Vink

20 september 2021 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft

A thousand needles in a haystack: The search for invading DNA sequences by the CRISPR immune system. Promotor: Dr.ir. S.J.J. Brouns (TNW); Copromotor: Dr. J. Hohlbein (U. Wageningen).

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.