Promotie K. Krul

21 september 2021 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft

Reworking Land Reform. A credibility approach to property rights in China’s forest sector. Promotor: Dr. A.F. Correljé (TBM); Copromotor: Dr.ir. L.M. Hermans (TBM). 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.