Promotie M.L. Barrios Hernández

30 september 2021 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft | Zet in mijn agenda

Pathogen removal in aerobic granular sludge treatment systems. Promotor 1: Prof.dr. D. Brdjanovic (CiTG/IHE Delft). Promotor 2: Prof.dr.ir. M.C.M. van Loosdrecht (TNW); Copromotor: Dr.ir. C.M. Hooijmans (IHE Delft).

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschikbaar binnen enkele weken na de verdediging.

/* */