Promotie S. Ayenampudi

15 september 2021 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft

Microstructural Evolution in Medium Manganese Steels during Quenching and High-Temperature Partitioning Process. Promotor 1: Prof.dr. M.J. Santofimia Navarro (3mE); Promotor 2: Prof.dr.ir. J. Sietsma (3mE). 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.