Promotie T.R.M. Abdelaal

20 september 2021 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft

Single-cell analysis from the perspective of how to interact, identify and integrate cells. Promotor: Prof.dr.ir. M.J.T. Reinders (EWI); Copromotor: Dr. A.M.E.T.A. Mahfouz (LUMC).

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.