Promotie E. Kang

05 oktober 2021 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft

Integrated Transceiver Circuits for Carotid and Intra-Cardiac Ultrasound Imaging. Promotor 1: Dr.ir. M.A.P. Pertijs (EWI); Promotor 2: Prof.dr.ir. N. de Jong (TNW).

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.