Promotie M. Lyu

01 oktober 2021 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft

Adaptive distributed control of uncertain multi-agent systems in the power-chained form. Promotor 1: Prof.dr. S. Baldi (3mE); Promotor 2: Prof.dr.ir. B.H.K. De Schutter (3mE). 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.