Promotie R.E. McKenzie

15 oktober 2021 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft

Single cells in the spotlight: Probing the variability of CRISPR adaptation and interference. Promotor 1: Dr.ir. S.J.J. Brouns (TNW); Promotor 2: Prof.dr.ir. S.J. Tans (TNW). 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.