Promotie L. Wei

02 november 2021 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft | Zet in mijn agenda

Fluoride removal from groundwater by mineral-based materials at environmentally-relevant concentrations. Promotor 1: Prof.dr.ir. L.C. Rietveld (CiTG); Promotor 2: Dr.ir. D. van Halem (CiTG).

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschikbaar binnen enkele weken na de verdediging.

/* */