Promotie M. Šiškins

01 november 2021 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft

Higher-order phenomena in nanomechanics of two-dimensional material membranes. Promotor 1: Prof.dr. P.G. Steeneken (TNW); Promotor 2: Prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant (TNW). 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.