Promotie A. Purwanto

10 december 2021 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft

Citizen Engagement with Open Government Data: A Model for Analyzing Factors Influencing Citizen Engagement. Promotor: Prof.dr.ir. M.F.W.H.A. Janssen (TBM); Copromotor: Dr. A.M.G. Zuiderwijk-van Eijk (TBM).

 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.