Promotie A. Urso

03 december 2021 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft

Analysis, Design and Implementation of Power-Efficient DC-DC Converters for Biomedical and IoT Applications. Promotor: Prof.dr.ir. W.A. Serdijn (EWI). 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.