Promotie G. Campos Martins

03 december 2021 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft

Wide-Input-Range Power Conversion for RF Energy Harvesting and Wireless. Promotor: Prof.dr.ir. W.A. Serdijn (EWI). 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.