Promotie O. Çelik

06 december 2021 17:30 - Locatie: Aula, TU Delft

Consolidation During Laser Assisted Fiber Placement. Heating, Compaction and Cooling Phases. Promotor: Prof. C.A. Dransfeld (LR); Copromotor: Dr.ir. J.J.E. Teuwen (LR).

 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.