Conferentie: ARCH22

22 augustus 2022 00:00 t/m 24 augustus 2022 00:00 - Locatie: Berlagezalen - Door: Communicatie BK | Zet in mijn agenda

Onderzoek van zorgarchitectuur die bijdraagt aan gezondheid, zorg en welbevinden: ARCH22

De conferentie beoogt wetenschap en vastgoed (ontwerp)praktijk te verbinden op actuele kennis- en innovatiethema’s. Het toont de toegevoegde waarde van interdisciplinair samenwerken rond complexe en kostbare maatschappelijke opgaven. Het dient ter inspiratie van ontwerpers, opdrachtgevers en beleidsmakers in de sector.

Van 22-24 augustus staat in Delft onderzoek van zorgarchitectuur centraal tijdens ARCH22. Deze conferentie wordt georganiseerd door de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, het Erasmus MC en enkele zorg gerelateerde Nederlandse architectenbureaus (AM_A, GAF en Wiegerinck) die vanuit een onderzoekende houding projecten realiseren.

ARCH 22 kent drie leidende onderwerpen:
1 Integratie van behoeften – inclusief, geïntegreerd ontwerp gericht op gezondheid, zorg en welbevinden;
2 Zorgarchitectuur en veranderingen – toekomstbestendigheid, weerbaarheid en aanpasbaarheid van ontwerpen en bestaande gebouwen (voor, tijdens en na de recente pandemie);
3 Betrokkenheid – co-creatie, co-design, ontwerp en stakeholder processen. Deze thema’s worden vanuit de invalshoeken: (a) de mens (effect op gebruikers maar ook bijvoorbeeld innovatie in werkprocessen); (b) de ruimte (fysieke infrastructuur, flexibiliteit en aanpasbaarheid); en (c) proces (ontwerpproces met gebruikers, maar ook ontwerpmiddelen als VR en BIM, de impact van IT en andere technologieën).

Meer informatie

Voor programma, aanmelding en sponsormogelijkheden: zie www.arch21erasmusmc.tudelft.nl of neem contact op via arch22conference@gmail.com 
Tot 1 juni geldt een korting op de tarieven.

/* */