Conferentie: Sustainable Built Environment

11 oktober 2022 00:00 t/m 13 oktober 2022 00:00 - Locatie: AULA TU DELFT - Door: Communicatie BK | Zet in mijn agenda

De conferentie Sustainable Built Environment Delft 2022 'Innovations for the Urban Energy Transition: Preparing for the European Energy Wave' zal een breed scala aan thema's met betrekking tot de gebouwde omgeving behandelen.

De conferentie is gericht op hoe een snel tempo van gebouwrenovaties in heel Europa kan worden bereikt en zal meer dan 200 onderzoekers, overheidsfunctionarissen, bedrijven en professionals bijeenbrengen die werken aan een snelle energietransitie in de renovatiesector.

Professor Henk Visscher hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie en directeur van het Urban Energy Institute is de academische voorzitter van de conferentie.

Aanmelden en meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden: