Symposium: Klimaatinstallatie innovatie

11 november 2022 09:30 t/m 13:00 - Locatie: Co-Creation Center, Green Village, TU Delft - Door: Communicatie BK | Zet in mijn agenda

De wereld verandert. Steeds sneller. Op dit moment hebben we wereldwijd te maken met een waaier aan crises die ook consequenties gaan hebben voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van klimaatinstallaties. 

Denk aan uitdagingen gekoppeld aan toenemende energiekosten, stijgende tekorten aan strategische materialen, pandemieën die dwingen tot een heroverweging van ventilatie-eisen en schaarste aan (technisch) personeel. Tegelijkertijd  willen we niet inleveren op comfort.

Meer dan ooit is het dus nodig om installaties echt flexibel en crisisbestendig te maken, zodat onze gebouwen beter voorbereid zijn op ‘whatever faith has in store for us’. Tijdens dit symposium staat de vraag centraal: Hoe ziet een werkelijk toekomstbestendige, robuuste klimaatinstallatie eruit en welke procesmatige wijzigingen zijn nodig om zowel bestaande als nieuwe installaties te verbeteren?.

De voertaal tijdens het symposium is Nederlands; alleen de presentatie van Alessandra Luna Navarro is in het Engels.
Main language during the symposium is Dutch.  

Programma

09:30 Ontvangst
10:00  Welkom door Atze Boerstra (TU Delft) en Andy van den Dobbelsteen (TU Delft, dagvoorzitter)
10:10   Introductie Co-Creation center, Tim Jonathan (Green Village)
10:20 Klimaatinstallatie innovatie / installatie-adviseur perspectief, Ed Rooijakkers (Halmos & stichting WOI) 
10:40     Building innovation / a scientist’s perspective, Alessandra Luna Navarro (TU Delft)
11.00  Discussie 1
11:20 Pauze
11.40 Klimaatinstallatie innovatie / perspectief bouwfysica adviseur, Paul van Bergen (DGMR)
12:00   Klimaatinstallatie innovatie / perspectief aannemer-ontwikkelaar, Rolien Wisse (BAM Wonen)
12.20 Discussie 2
13.00   Einde

Aansluitend is er een gezamenlijke lunch in de Aula van de TU Delft (Foyer, 1e etage).

Dit symposium vindt plaats voorafgaand aan de intreerede van Atze Boerstra, professor Building Services Innovation / Gebouwinstallatie Innovatie. Deze intreerede start om 15.00 uur in de Aula van de TU Delft (zaal open om 14.30 uur) en is in het Engels. 

Aanmelden

Er is een beperkt aantal plaatsen voor beschikbaar het symposium 'Klimaatinstallatie innovatie'.

Locatie en route

Het symposium vindt plaats in het Co-Creation Centre op de Green Village.

The Green Village
Van den Broekweg 4
2628 CR Delft

Bekijk de routebeschrijving naar de Green Village.

De lunch en intreerede vinden plaats in de Aula TU Delft.

Aula Congrescentrum (Gebouw 20)
Mekelweg 5
2628 CC Delft

Bekijk de locaties op de plattegrond van TU Delft campus (PDF). 

Co-Creation Centre, Green Village.