Promotie J. Zhang

24 januari 2022 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft

Enriched finite element methods for fracture-based analysis and design. Promotor: Prof.dr.ir. A. van Keulen (3mE); Copromotor: Dr. A.M. Aragon (3mE).

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.