Promotie M.M. Kluba

31 januari 2022 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft

Technology Platform for Advanced Neurostimulation Implats. The "Chip-In-Tip" DBS Probe. Promotor: Prof.dr.ir. R. Dekker (EWI).

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.