Promotie S.C. de Valk

24 juni 2022 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft | Zet in mijn agenda

Energy-coupling of metabolite transport in Saccharomyces cerevisiae. Promotor: Prof.dr. J.T. Pronk (TNW); Copromotor: Dr.ir. R. Mans (TNW).

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschikbaar binnen enkele weken na de verdediging.

/* */