Conferentie: Mapping port city territories

05 oktober 2023 19:30 t/m 21:00 - Locatie: Nieuwe Instituut, Rotterdam - Door: Communicatie BK | Zet in mijn agenda

Tijdens de Conferentie Mapping Port City Territories wordt de Open Access Port City Atlas officieel gelanceerd.

De atlas wordt gebruikt om een dialoog op gang te brengen met verschillende experts. De Europese en nationale context van havenstadgebieden wordt besproken en er wordt ingezoomd op de Rotterdamse haven. De focus zal liggen op hoe de resultaten van dit project én ander op cartografie gebaseerd onderzoek kan worden gebruikt om te speculeren over de toekomst van havengebieden door middel van onderwijs, planning en ontwerp. 

Auteurs Carola Hein (faculteit Bouwkunde) en Yvonne van Mil delen hun expertise en gaan in gesprek met verschillende gasten, waaronder van PBL, Provincie Zuid-Holland, Deltametropool, Gemeente Den Haag/Haven Scheveningen, Havenbedrijf Rotterdam, PortCityFutures, TU Delft, Erasmus Universiteit, AIVP en ESPO. 

Over Port City Atlas

De kustlijn van Europa is bezaaid met havensteden die het maritieme transport faciliteren. In de loop van millennia hebben publieke en private leiders havens, stedelijke ruimten en infrastructuren aangelegd in diverse gebieden om binnenlanden te bedienen, waaronder door land omgeven hoofdsteden en niet aan zee grenzende metropolitane gebieden. Als knooppunten op de grens van water en land belichamen havenstedelijke gebieden kennis over zeestromen en wateromstandigheden. In een tijd van klimaatverandering kunnen zij zowel voorbeeld als spil van duurzame ontwikkeling zijn.

In Port City Atlas worden 100 havenstad-gebieden die aan vier zeeën liggen en via gemeenschappelijke wateren met elkaar verbonden zijn, op een uitgebreide, cartografische manier in beeld gebracht. Het biedt een basis voor vergelijkende analyse die verder gaat dan casestudy-benaderingen die vaak zijn beperkt tot nationale contexten, selecte talen of disciplinaire benaderingen. Dit boek is een onmisbaar naslagwerk en een basis voor verder onderzoek dat een op de zee gebaseerde aanpak inzet om Europa te begrijpen en te benaderen.

De Port City Atlas is hier gratis te downloaden: TU Delft OPEN website

Aanmelden

Aanmeldingen via: Nieuwe Instituut

Meer informatie

Taal: Engels

TU Delft en PortCityFutures organiseren de conferentie samen met nai010 uitgevers en het Nieuwe Instituut.