Aleksandar Boričić

Na 180 dagen loopt het lustrum deze week ten einde. Maar het motto 'speeding up the energy transition' blijft onverminderd belangrijk. Als faculteit kunnen we trots zijn op de concrete bijdrages die we leveren in het realiseren van de energietransitie — en in het verlengde daarvan, een duurzame wereld. Neem bijvoorbeeld Aleksandar Boričić & Ahui Fui, die zich het afgelopen jaar inzetten om het middelspanningsnet van Amsterdam te verbeteren. Wat kwam daar allemaal bij kijken, en hoe kijken ze terug op hun resultaat?

“Onze elektrische wereld wordt nog vaak voor lief aangenomen. Mensen steken hun apparaten in het stopcontact en verwachten dat er geld doorheen stroomt. Maar daarbij vergeten we de immens ingewikkelde techniek die daarachter schuilgaat, met talloze technische uitdagingen.

De energietransitie maakt deze techniek nog complexer, aangezien veel huishoudens en kantoren niet alleen meer energieconsumenten zijn, maar ook energieopwekkers. Daar komt bij dat veel energie-intensieve sectoren, zoals verwarming en transport, nu ook geëlektrificeerd worden. Het resultaat is een overbelast netwerk, waardoor nieuwe toevoegingen of veranderingen niet meer mogelijk zijn. Dit gebeurt in feite al overal in Nederland, onder andere in de Buiksloterhambuurt in Amsterdam.

Daarom hebben we samen met het AMS-instituut en netbeheerder Liander, hard gewerkt aan alternatieve oplossingen voor het middelspanningsnet. Om tot concrete oplossingen te komen moesten we daarbij wel buiten de gebaande paden denken. Door de netconfiguratie te optimaliseren en te combineren met vraagflexibiliteit en/of energieopslag, hebben we laten zien hoe niet alleen in de regio Buiksloterham, maar ook in veel andere gebieden waar vergelijkbare problemen te verwachten zijn, congestie tot een minimum kan worden beperkt. Bovendien hebben we de noodzaak onderstreept van soortgelijke preventieve studies en maatregelen voor de toekomst.

Ik ben erg benieuwd hoe alles zich verder ontwikkelt en wat mijn toekomstige rol kan zijn in het bijdragen aan deze zeer impactvolle onderwerpen.

De samenwerking met AMS is een zeer prettige en inzichtelijke ervaring geweest. Wij onderzoekers vergeten soms hoe moeilijk het is om de verwachtingen van verschillende stakeholders te managen. Zien hoe projectpartners van AMS met deze uitdagingen omging, was voor mij een geweldige leerschool.

PhD-onderzoek kan erg tijdrovend zijn en veel focus vergen. Dus zelfs als je werktijd erop zit, werken mijn hersenen op de achtergrond nog stilletjes door met het verwerken van vaak complexe concepten en ideeën. Het was een hele uitdaging om hier een groter vrijetijdsproject in te passen, en mijn evenwicht tussen werk en privéleven was tijdelijk verstoord. Maar ik ben erg trots dat ons team erin geslaagd is om in een relatief kort tijdsbestek een goed resultaat neer te zetten.

Bovenal ben ik erg enthousiast dat ons werk ook wordt opgepikt door relevante belanghebbenden in de sector. Ik ben erg benieuwd hoe alles zich verder ontwikkelt en wat mijn toekomstige rol kan zijn in het bijdragen aan deze zeer impactvolle onderwerpen.