Humans of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Detmer Bosman

Ben jij geinteresseerd in het symposium Digital Health? Het symposium vindt plaats op woensdag 6 juni. Meer informatie is te vinden op http://symposiumetv.nl/

Detmer Bosman is een EWI student en is nu richting het einde van zijn bachelor Electrical Engineering. ‘Ik ben op dit moment bezig met mijn bachelor eindproject. In dit project ontwikkel ik samen met een aantal studenten een systeem voor een sensor. Met behulp van het systeem kan een sensor energie krijgen door middel van RF-energy (Radio-frequency energy). RF-energy zijn elektromagnetische golven in de lucht en zijn afkomstig van bijvoorbeeld een gsm, wifi of bluetooth. Uit deze golven kan energie gehaald worden en hiermee kan een sensor zijn werk doen. Een rookmelders is een goed voorbeeld van zo’n sensor. Minimaal één keer per jaar moeten de batterijen van een rookmelders vervangen worden. Het vervangen van de batterijen van bijvoorbeeld 2000 stuks in een groot bedrijf, kost veel tijd en geld. Met zo’n sensor is dit niet meer nodig!

Naast mijn BEP, organiseer ik het symposium van de Elektrotechnische vereniging, afkorting ETV. Het thema van het symposium is Digital Health en er wordt voornamelijk gesproken over robots die gebruikt worden in de zorg en medische wereld. Een voorbeeld van een zo’n robot, is een mini robot die een mens kan inslikken. Via elektromagnetische golven kan de robot gestuurd worden door je lichaam. ‘Ik weet niet of ik het zo zou doen. Het kan fout gaan en wie is dan verantwoordelijk? Is het de dokter, die het apparaat bestuurd, of de maker van het apparaat?’. De techniek brengt ons zover, maar willen we dat eigenlijk wel. Deze vragen worden op het eind door de sprekers in een vorm van een panel besproken. Ik ben door het bestuur gevraagd om mee te helpen, nadat ik mijn interesse had doorgegeven. Het organiseren van het symposium is een uitdaging en dat maakt het zo leuk!