Humans of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Jie Yang

Dolgraag zou ik een manier willen vinden om een nieuwe Wikipedia te ontwikkelen

Afgelopen maand heeft Ph.D. kandidaat Jie Yang zijn Ph.D. proefschrift ‘Crowd Knowledge Creation Acceleration’ verdedigd. Hij werd begeleid door Geert-Jan Houben (Web Information Systems).

Jie: "Crowd knowledge creation' heeft aangetoond effectief te zijn voor het genereren van kennis op grote schaal. Het speelt een centrale rol in zowel on-line crowdsourcing kennissystemen (zoals Wikipedia en StackOverflow) als menselijke kennissystemen (zoals Amazon MTurk en CrowdFlower).

Echter, met betrekking tot de theorie en uitvoering van ’crowd knowledge creation' ontbreekt een duidelijk inzicht in het beheersen van het proces voor het efficiënt genereren van hoogwaardige kennis.

Mijn onderzoek richtte zich op het beter begrijpen van ‘crowd knowledge creation’ processen en het ontwikkelen van nieuwe methoden en tools om die processen te versnellen. Mijn proefschrift toont aan dat door het optimaal ontwerpen van drie verschillende, maar nauw met elkaar verbonden componenten van ‘crowd knowledge creation’ systemen (‘crowd’ modellering, taak modellering en taaktoewijzing), het mogelijk is om ‘crowd knowledge creation’ te versnellen op een effectieve manier."