Humans of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Onno de Wit

In de omgeving waar alles draait om ‘meten is weten’ heb ik, denk ik, oog voor de emotie-kant

Binnen tien jaar heb ik gezien dat er best wel wat veranderd is bij INSY, waar ik afdelingssecretaris ben. Merendeel van de PHD-ers was, aan het begin van deze periode, Nederlands met een enkele buitenlandse student als uitzondering. Tien jaar later is het precies omgekeerd. Dat is de (internationalisering) globalisering van de faculteit en de afdelingen. Ik vind het op zichzelf wel een goede zaak. Maar het roept wel vragen op: ‘waar leiden we nu voor op?’ en ‘wat is nou eigenlijk de maatschappelijke functie van de universiteit’? ‘Beperkt zich die tot Nederland? Europa’? Laten we daarover vooral met elkaar in gesprek blijven.

INSY is een erg leuke afdeling! Bijna gelijktijdig startte ik met afdelingsvoorzitter waardoor ieder heel goed zijn rol kon pakken. Zo heeft hij een groot landelijk netwerk aangelegd wat er eerder niet was en heb ik jonge docenten projecten zien binnenhalen en promotie zien maken. Met de secretaresses en de technische ondersteuners hebben we deze mensen kunnen ondersteunen en vormden zij een team dat onzichtbaar en op de achtergrond alle primaire processen heel goed hebben laten verlopen. En wat ik daarbij belangrijk vind: dat mensen het naar hun zin hebben.

In de omgeving waar alles draait om ‘meten is weten’ heb ik, denk ik, oog voor de emotie-kant. Het kunnen aanvoelen van wat er speelt en daar dan iets mee te doen. Mensen zijn geen robots, dus er heersen soms spanningen, of ongenoegens en als je die negeert kan het uitlopen op getouwtrek en misschien zelfs wel vertrek. Dus op tijd bijsturen en in de gaten blijven houden dat er naast de wetenschappelijke omgeving ook een menselijke kant is die aandacht behoeft.

Wat ik heel erg bijzonder vind om mee te hebben gemaakt binnen die tien jaar bij INSY is bijvoorbeeld het onderzoek van Willem Paul Brinkman: Virtual Reality in de context van het monitoren, diagnosticeren en behandelen van mensen op afstand. De vraag of dat zou kunnen via internet (naast professionals). En nu zie je bijvoorbeeld dat er mensen zijn die van hun fobie of angststoornis afkomen door behulp van VR. Heel indrukwekkend om dit soort experimenteel onderzoek in de loop van de tijd te zien ontwikkelen!

Onno is bijna tien jaar afdeling secretaris geweest van INSY en gaat binnenkort de overstap maken naar Bouwkunde.