EWI specifieke informatie over de maatregelen rond om het Coronavirus

Op deze pagina’s informeren wij medewerkers, studenten, en andere bezoekers over de aanvullende maatregelen die op de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica getroffen worden tegen de verspreiding van het coronavirus.

Voor de volledige omvang van de maatregelen voor de universiteit vragen wij je de corona-website van de TU Delft te lezen!

Rapid Response Team

Vanuit de faculteit is er een zogenoemd Rapid Response Team in het leven geroepen. Het Rapid Response Team bestaat uit EWI-medewerkers met specialistische kennis en ervaring in crisissituaties. Het team staat continu stand-by voor het geval dat er snel actie ondernomen moet worden. Na iedere melding wordt er gezamenlijk geëvalueerd en is er ruimte voor feedback. Zo vergroten we samen de veiligheid van studenten en medewerkers. Het Rapid Response Team is te bereiken via het e-mailadres corona-info-ewi@tudelft.nl of, in geval van nood, via het telefoonnummer +31 (0)15 27 89803.