Onderwijs & Studeren

Vrijdagavond 14 januari 2022 werd opnieuw een Covid-19 persconferentie gehouden door de Minister President en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gelukkig bracht deze persconferentie ons het goede nieuws dat sinds maandag 17 januari ons onderwijs weer gedeeltelijk open is en leerlingen elkaar weer fysiek kunnen zien en spreken!

Naleving van de coronamaatregelen

Wij vragen iedereen op onze campus zich te blijven houden aan de covid-19 maatregelen. Kijk daarom regelmatig op de corona webpagina van de TU Delft voor de laatste richtlijnen. Zo is er nu een belangrijke wijziging doorgevoerd met betrekking tot het gebruik van gezichtsmaskers in de leslokalen:

 • Wij verwachten van al onze studenten op de campus dat zij een gezichtsmasker dragen, niet alleen wanneer zij zich verplaatsen, maar ook wanneer zij in collegezalen zitten.
 • Van studenten die in laboratoria, studieruimten, vergaderzalen of andere ruimten werken, verwachten wij dat zij een mondmasker dragen wanneer zij zich verplaatsen of wanneer een afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden.
 • Ook buiten moeten mondmaskers worden gedragen wanneer een afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden. Aanbevolen wordt om mondmaskers voor eenmalig gebruik te gebruiken, bij voorkeur van het type II, in plaats van stoffen maskers. Een uitzondering wordt gemaakt voor microbiologische, chemische en radiologische laboratoria, waar specifieke regels voor gelaatsbescherming gelden.

Studeren op de campus

 • Let op: MSc-studenten die aan hun scriptie werken, hebben voorrang bij het reserveren van studieruimte en kunnen een plaats reserveren via Okku.
 • Alle EEMCS-studenten hebben toegang tot de overige algemene studieruimten in gebouw 36 en 28.

Tentamenweken

 • Tijdens de tentamenweken is er extra studieruimte beschikbaar in collegezalen in gebouw 36 - vraag de Servicebalie voor aanwijzingen.
 • Als je vanwege COVID-19 niet naar een tentamen kunt komen, informeer dan onmiddellijk de academische begeleiders.

Begin derde kwartaal

 • We gaan weer over op onderwijs op de campus, waarbij we ons houden aan de richtlijnen van de overheid om maximaal 75 studenten in een zaal te ontvangen. Voor veel vakken betekent dit een hybride opzet.
 • We gaan weer gebruik maken van Queue om je in te schrijven voor activiteiten op de campus. Voor week 3.1 zal de inschrijving open zijn in de week tussen Q2 en Q3. Zodra de COVID-19 het toelaat, gaan we weer over op volledig on-campus onderwijs.
 • Houd Brightspace in de gaten voor specifieke cursusinformatie.

Master Thesis verdedigingssessies

Master Thesis verdedigingssessies kunnen op de campus plaatsvinden, onder de volgende voorwaarden:

 1. De masterstudent en alle leden van de afstudeercommissie zijn bereid om de scriptieverdediging fysiek te laten plaatsvinden. Indien één van de commissieleden, niet zijnde de voorzitter, op afstand wenst deel te nemen, beslist de voorzitter van de afstudeercommissie of de verdediging on-campus kan plaatsvinden.
 2. Er wordt geen livestream aangeboden vanuit de faculteit, zodat andere genodigden het afstuderen op afstand kunnen volgen.
 3. Aanwezigen houden een afstand van 1,5 meter en houden zich aan alle andere covid-19 maatregelen.
 4. Per afgestudeerde zijn niet meer dan 20 gasten toegestaan, naast de student en afstudeercommissie.
 5. Gasten, studenten en medewerkers worden geadviseerd een Covid-19 thuistest te gebruiken alvorens naar de campus te komen.
 6. Aanwezigen dienen zich te houden aan de geldende hygiëne- en covid-19 maatregelen die gelden vanuit de overheid en op de TU Delft. De basisregels gelden voor iedereen: blijf thuis bij klachten, houd 1,5 m afstand, draag een gezichtsmasker, en was regelmatig je handen.
 7. In het gebouw zijn verder geen activiteiten toegestaan die te maken hebben met individueel afstuderen, zoals borrelen.