Onderwijs & Studeren

Studeren

Studieplekken op de faculteit EWI zijn maar zeer beperkt beschikbaar. Meer informatie vind je op de pagina over toegang tot de gebouwen van EWI.

Studeren op afstand - hoe ga ik daarmee om?

Kijk op de studentenportal voor meer informatie

Afstudeerprojecten en scriptieverdediging

Geldig vanaf 28 juni 2021

De impact van de COVID-19-pandemie is voelbaar in de hele maatschappij, en dat geldt ook voor de faculteit EWI. We zijn allemaal blij om te zien dat de besmettingscijfers dalen en dat er weer meer mogelijk wordt.

Richtlijnen voor afstudeerprojecten en scriptieverdediging

Net als andere vormen van onderwijs, vindt onderzoek en begeleiding van afstudeerprojecten zoveel mogelijk online plaats. In de regel vindt de verdediging van de masterscriptie ook nog steeds online plaats, via Skype, Microsoft Teams of een ander streamingplatform dat AVG-proof is. De keuze hiervan is aan de voorzitter van de afstudeercommissie.

Vanaf 28 juni 2021 is het mogelijk (maar niet verplicht) om de verdediging van de masterscriptie op de campus te houden. Dit kan onder de volgende voorwaarden:

 1. Zowel de masterstudent als alle leden van de afstudeercommissie zijn bereid om de verdediging fysiek te laten plaatsvinden. Als een van de commissieleden, niet zijnde de voorzitter, op afstand wil meedoen, zal de voorzitter van de afstudeercommissie besluiten of de verdediging op de campus kan doorgaan.
 2. De faculteit biedt geen livestream aan voor het volgen van de bijeenkomst op afstand door andere gasten.
 3. Deelnemers houden 1,5 meter afstand. Per afstudeerder zijn er maximaal tien gasten toegestaan, naast de student zelf en de leden van de afstudeercommissie.
 4. Gasten moeten worden aangemeld bij het servicepunt. Studenten en docenten worden geadviseerd om een coronazelftest te doen voordat ze naar de campus gaan.
 5. De aanwezigen moeten zich aan de geldende hygiëne- en coronaregels van de overheid en de TU Delft houden. De basisregels gelden voor iedereen: thuisblijven bij klachten, 1,5 meter afstand houden en regelmatig handen wassen.
 6. Andere activiteiten in verband met het individueel afstuderen, zoals borrels, zijn niet toegestaan in het gebouw.

Hoe kan ik een scriptieverdediging op de campus reserveren?

 • EWI-studenten kunnen, met toestemming van de voorzitter, een ruimte reserveren voor de verdediging van hun scriptie op de campus nadat de afstudeercommissie is goedgekeurd.
 • Kijk voor informatie over de beschikbaarheid van zalen en instructies voor het reserveren van een zaal op de Brightspace pagina van jouw studieprogramma.

Mijn scriptieverdediging is online, maar dat is voor mij niet goed haalbaar vanuit huis

We begrijpen dat er uitzonderlijke situaties kunnen zijn die het onmogelijk maken om een scriptieverdediging online vanuit huis te doen. Als dit voor jou geldt, bieden wij de mogelijkheid om een online scriptieverdediging in gebouw 35 (Drebbelweg) te organiseren. Als student kun je dan een van de kleine vergaderzalen gebruiken. Je dient je eigen laptop mee te nemen en je kunt via Eduroam inloggen bij Teams of Skype. Alleen jij, als student, krijgt toegang tot de aangevraagde vergaderzaal. Gasten hebben geen toegang tot het gebouw. De scriptiebegeleider en/of de leden van de afstudeercommissie zullen NIET fysiek aanwezig zijn.

Een student kan voor een online afstudeersessie toegang krijgen tot gebouw 35 indien

 • De student thuis geen stabiele internetverbinding heeft (toestemming van afstudeerbegeleider nodig).
 • Er andere beperkingen in het huis van de student zijn waardoor een online afstudeersessie niet mogelijk is (toestemming van afstudeerbegeleider nodig).
 • Hij of zij kwetsbaar is/of functiebeperkingen heeft waardoor online thuis afstuderen niet mogelijk is (toestemming van studieadviseur nodig).

Voor de aanvraag van een vergaderzaal moeten de volgende stappen worden doorlopen

 1. Je vraagt toestemming aan je afstudeerbegeleider.
 2. Na akkoord van je afstudeerbegeleider reserveer je via e-mail een projectruimte in gebouw 35 (opties: 1, 2) bij het Servicepunt (sid-drw@tudelft.nl).
 3. In de e-mail naar het Servicepunt zet je jouw afstudeerbegeleider in de cc.
 4. Alleen de student krijgt toestemming om in het gebouw aanwezig te zijn. Gasten zijn niet toegestaan.
 5. De projectruimte kan alleen voor een dagdeel geboekt worden. Daarbij heb je keuze uit een ochtenddeel (9.00-13.00 uur) of een middagdeel (14.00-18.00 uur).
 6. De leden van de afstudeercommissie zijn online aanwezig.
 7. De afstudeerbegeleider en/of leden van de afstudeercommissie mogen NIET fysiek aanwezig zijn, om gelijke behandeling van afstudeerders te garanderen.

Op de dag zelf

 • De geldende hygiënemaatregelen dienen in acht te worden genomen.
 • Daarnaast geldt nog steeds:
  • Blijf sowieso thuis als jijzelf of een van je huisgenoten klachten heeft.
  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Vermijd drukte.

Rapid Response Team

Vanuit de faculteit is er een zogenoemd Rapid Response Team in het leven geroepen. Het Rapid Response Team bestaat uit EWI-medewerkers met specialistische kennis en ervaring in crisissituaties. Het team staat continu stand-by voor het geval dat er snel actie ondernomen moet worden. Na iedere melding wordt er gezamenlijk geëvalueerd en is er ruimte voor feedback. Zo vergroten we samen de veiligheid van studenten en medewerkers. Het Rapid Response Team is te bereiken via het e-mailadres corona-info-ewi@tudelft.nl of, in geval van nood, via het telefoonnummer +31 (0)15 27 89803.