Onderwijs & Studeren

Studeren

Studeren in het gebouw is momenteel niet toegestaan zónder toestemming van de studieadviseur. Meer informatie vind je op de pagina over toegang tot de gebouwen van EWI.

Studeren op afstand - hoe ga ik daarmee om?

Kijk op de studentenportal voor meer informatie

Afstuderen en afstudeersessies

Geldend vanaf 31 augustus 2020

De impact van de COVID-19-pandemie is in elke laag van de samenleving, en dus ook op de faculteit EWI, voelbaar. We worden geconfronteerd met een nieuwe realiteit die veel effect heeft op de manier waarop jij jouw masterprogramma aan de faculteit EWI kunt afsluiten.

Tot onze grote spijt komt de huidige invulling van dit memorabele moment niet overeen met de feestelijke gebeurtenis die jij na al het harde werken hebt verdiend. We begrijpen de persoonlijke teleurstelling dan ook heel erg goed. En ook wij balen ervan. Ondanks dat hebben wij ons uiterste best gedaan om het toch – gezien de omstandigheden – zo goed mogelijk in te richten.

Richtlijnen voor afstuderen en afstudeersessies

 • Voor afstudeeronderzoek en afstudeerbegeleiding geldt, net als voor andere onderwijsvormen, dat dit zoveel mogelijk online plaatsvindt.
 • Tot nader order vinden afstudeersessies alleen nog online plaats.
 • Alle reeds geplande afstudeersessies worden door de afstudeerbegeleider met de afstudeerder ingepland via Skype.

Als een afstudeersessie vanuit huis echt niet kan:

We begrijpen dat er sprake kan zijn van een uitzonderlijke situatie waardoor een online afstudeersessie vanuit huis onmogelijk is. Mocht dat – in jouw geval – zo zijn, dan bieden we de mogelijkheid om in gebouw 36 een online afstudeersessie te organiseren. Je kan dan, als student, gebruikmaken van een van de kleine vergaderzalen. Je dient je eigen laptop mee te nemen en kunt via Eduroam een Skype verbinding maken met de afstudeercommissie.  Alleen jij krijgt dan, als student, toegang tot het gebouw en de aangevraagde vergaderzaal. Gasten krijgen geen toegang tot het gebouw. De afstudeerbegeleider en/of leden van de afstudeercommissie mogen ook NIET fysiek aanwezig zijn. Dit om gelijke behandeling van afstudeerders te garanderen.

Een student kan voor een online afstudeersessie toegang krijgen tot gebouw 36 indien

 • De student thuis geen stabiele internetverbinding heeft (toestemming van afstudeerbegeleider nodig).
 • Er andere beperkingen in het huis van de student zijn waardoor een online afstudeersessie niet mogelijk is (toestemming van afstudeerbegeleider nodig).
 • Hij of zij kwetsbaar is/of functiebeperkingen heeft waardoor online thuis afstuderen niet mogelijk is (toestemming van studieadviseur nodig).

Voor de aanvraag van een vergaderzaal moeten de volgende stappen worden doorlopen

 1. Je vraagt toestemming aan je afstudeerbegeleider.
 2. Na akkoord van je afstudeerbegeleider reserveer je via e-mail een vergaderzaaltje (opties: 1.1, 1.3, 1.4) bij het Servicepunt (Servicepunt-EWI@tudelft.nl).
 3. In de e-mail naar het Servicepunt zet je jouw afstudeerbegeleider in de cc.
 4. Alleen de student krijgt toestemming om in het gebouw aanwezig te zijn. Gasten zijn niet toegestaan.
 5. Een vergaderzaaltje kan alleen voor een dagdeel geboekt worden. Daarbij heb je keuze uit een ochtenddeel (9.00-13.00 uur) of een middagdeel (14.00-18.00 uur).
 6. De leden van de afstudeercommissie zijn online aanwezig.
 7. De afstudeerbegeleider en/of leden van de afstudeercommissie mogen NIET fysiek aanwezig zijn, om gelijke behandeling van afstudeerders te garanderen.

Op de dag zelf

 • De geldende hygiënemaatregelen dienen in acht te worden genomen.
 • Daarnaast geldt nog steeds:
  • Blijf sowieso thuis als jijzelf of een van je huisgenoten klachten heeft.
  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Vermijd drukte.

Rapid Response Team

Vanuit de faculteit is er een zogenoemd Rapid Response Team in het leven geroepen. Het Rapid Response Team bestaat uit EWI-medewerkers met specialistische kennis en ervaring in crisissituaties. Het team staat continu stand-by voor het geval dat er snel actie ondernomen moet worden. Na iedere melding wordt er gezamenlijk geëvalueerd en is er ruimte voor feedback. Zo vergroten we samen de veiligheid van studenten en medewerkers. Het Rapid Response Team is te bereiken via het e-mailadres corona-info-ewi@tudelft.nl of, in geval van nood, via het telefoonnummer +31 (0)15 27 89803.