Thuiswerken

Werken vanuit huis

Het kabinet heeft het landelijke thuiswerkadvies weer verlengd. Voor TU Delft-medewerkers geldt dus het advies om thuis te werken als dat mogelijk is. Het werken op de campus gebeurt in overleg met de leidinggevende. Het thuiswerkadvies geldt niet voor medewerkers die wegens onderwijs of andere campusgebonden activiteiten op locatie werken. Voor werk dat niet in de onderwijssetting plaatsvindt (dus bijvoorbeeld kantoorwerk of onderzoek), geldt de 1,5-meterregel nog wel.

ICT handleidingen voor thuiswerken

Citrix

Belangrijk: maak alleen gebruik van de citrixomgeving voor werkzaamheden waarvoor dit noodzakelijk is!

De TU Delft heeft een beperkt aantal licenties voor Citrix. Dit betekent dat er maar een bepaald aantal gebruikers tegelijkertijd ingelogd kan zijn in Citrix. We verzoeken je daarom alleen gebruik te maken van Citrix als er geen andere mogelijkheid om jouw applicaties te benaderen. Na gebruik van Citrix vergeet dan niet uit te loggen, zodat ook anderen er gebruik van kunnen maken.

Lees in de thuiswerkinstructie hoe je thuis aan de juiste software kunt komen en hoe je kunt thuiswerken zonder gebruik te maken van de citrixomgeving.

Microsoft Teams

Alle medewerkers en studenten van de TU Delft hebben een licentie om Microsoft Teams te gebruiken. Om via Teams in te loggen kan je gebruik maken van je NetID. Nieuwe studenten krijgen hun licentie zodra hun inschrijving officieel is. Microsoft Teams is geschikt voor medewerkers om onderling contact met elkaar te houden, documenten te delen en projecten te managen. Met Microsoft teams is het mogelijk om te videobellen, te chatten en documenten te delen.

Skype for Business

Software voor Skype for Business kan gedownload worden van: https://software.tudelft.nl/

De handleiding vind je hier https://www.tudelft.nl/en/it-manuals/skype-for-business/

Aanmelden
De eerste keer moet je je aanmelden bij Skype voor Bedrijven op de volgende manier:

  1. Geef je TU Delft emailadres en klik op Advanced options
  2. Vul bij Username het volgende in: DASTUD\gebruikersnaam van je netid en klik op Save
  3. Klik op Continue
  4. Geeft het wachtwoord van je netid en klik op Sign in

Meer ICT handleidingen

Voor een uitgebreid aanbod aan handleidingen kun je naar: https://www.tudelft.nl/ict-handleidingen/

Verlofmogelijkheden voor ouders met jonge kinderen

We merken dat sommige medewerkers, vooral ouders met jonge en schoolgaande kinderen, moeite hebben om de huidige coronamaatregelen met het werk te combineren. Overleg hierover vooral met je leidinggevende en kijk hoe je daar het beste mee kunt omgaan. TU Delft heeft verschillende regelingen die hierbij kunnen helpen. Docenten en ondersteunend personeel benodigd voor onderwijsactiviteiten worden gezien als cruciale beroepen. Dit betekent dat, net als in het voorjaar, hun kinderen naar de kinderopvang, basisschool en buitenschoolse opvang kunnen gaan.