Toegang EWI faculteitsgebouwen

De volgende stap naar een open campus

Op vrijdag 18 juni 2021 is op de persconferentie aangegeven dat, onder voorbehoud van voldoende afstand, steeds meer mogelijk wordt. Dat is geweldig nieuws waar we allemaal lang naar hebben uitgekeken. Het is fijn dat er weer perspectief geboden wordt, ook op de kortere termijn. Maar we moeten vanwege de beperkte ruimte die we samen hebben wel goed met elkaar blijven afstemmen, passen en meten. Het borgen van 1,5 meter afstand is daarbij altijd leidend.

Wat is binnen EWI vanaf 1 juli mogelijk?
Omdat er grote verschillen zijn in de grootte van de labs en de werkkamers, worden de regels over aanmelding en aanwezigheid per afdeling opgesteld door de Afdelingsvoorzitter en –secretaris. Daarnaast mag het nog steeds niet te druk worden in de publieke ruimtes zoals de social rooms, pantry’s, toiletten en gangen. We doen daarom óók nog steeds een beroep op de verantwoordelijkheid van alle EWI’ers: stem jouw bezoek aan EWI en de campus altijd af met je collega’s! Een veilige werkomgeving kunnen we alleen met elkaar verwezenlijken.

Toegang EWI-gebouwen voor medewerkers:

Voor gebouw 36 geldt:

 • Geopend maandag t/m vrijdag van: 06.30 – 22.30 uur via de hoofdingang naast het servicepunt.
 • Het servicepunt is geopend van 08.00 – 22.00 uur.
 • Zie voor de verdere details de EWI nieuwsberichten op intranet.

Voor gebouw 28 geldt:

 • Geopend maandag t/m vrijdag van: 06.30 – 20.00 uur.
 • Het servicepunt is geopend van 08.00 – 20.00 uur.
 • Zie voor de verdere details de EWI nieuwsberichten op intranet.

Voor het onderwijs geldt:

 • Op dit moment vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en is er sprake van afstandsonderwijs.
 • Studieplekken  voor zelfstudie zijn mogelijk voor:
  • Alle EWI studenten kunnen via Queue een plek reserveren voor zelfstudie. Hiervoor geldt het first-come-first-serve principe.
  • Studenten met persoonlijke omstandigheden vragen een studieplek aan via de studieadviseurs. Zij nemen jouw aanvraag voor een plek voor zelfstudie in behandeling.
  • Master studenten die werken aan hun thesis project kunnen een lab/studieplek aanvragen via MaRe.

In de toekenning wordt de motivatie van de student afgewogen tegen de beschikbare studie/labruimten in het gebouw. Meer informatie is te vinden op de studieadviseurspagina.

Kijk voor meer mogelijkheden voor studeren op de campus op de studenteninformatiepagina over het coronavirus.

Horeca

De horeca is gesloten.

Rapid Response Team

Vanuit de faculteit is er een zogenoemd Rapid Response Team in het leven geroepen. Het Rapid Response Team bestaat uit EWI-medewerkers met specialistische kennis en ervaring in crisissituaties. Het team staat continu stand-by voor het geval dat er snel actie ondernomen moet worden. Na iedere melding wordt er gezamenlijk geëvalueerd en is er ruimte voor feedback. Zo vergroten we samen de veiligheid van studenten en medewerkers. Het Rapid Response Team is te bereiken via het e-mailadres corona-info-ewi@tudelft.nl of, in geval van nood, via het telefoonnummer +31 (0)15 27 89803.