Toegang EWI faculteitsgebouwen

Werken vanuit huis

We werken uitsluitend vanuit huis, tenzij het écht niet anders kan. Alleen voor locatie-gebonden werk komen medewerkers naar de campus (denk aan onderzoekers die in een laboratorium hun onderzoek doen). Medewerkers die vanwege hun persoonlijke omstandigheden niet thuis kunnen werken, mogen alleen na akkoord van hun afdelingsvoorzitter of -secretaris naar de faculteit komen.

Voor het onderwijs geldt:

 • Op dit moment vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en is er sprake van afstandsonderwijs.
 • Studieplekken op de faculteit EWI zijn maar zeer beperkt beschikbaar. Zelfstudie is enkel mogelijk voor:
  • Studenten met persoonlijke omstandigheden vragen een studieplek aan via de studieadviseurs. Zij nemen jouw aanvraag voor een plek voor zelfstudie in gebouw 36 in behandeling.
  • Master studenten die werken aan hun thesis project kunnen een lab/studieplek aanvragen via MaRe.

In de toekenning wordt de motivatie van de student afgewogen tegen de beschikbare studie/labruimten in het gebouw. Meer informatie is te vinden op de studieadviseurspagina.

Voor de EWI gebouwen geldt:

 • De gebouwen 36 en 28 zijn alleen te betreden via de hoofdingang.
 • De openingstijden zijn van 08.00 tot 18.00 uur.
 • De beide gebouwen zijn alleen toegankelijk met een geautoriseerde campuskaart.
 • De fietskelders zijn dicht.
 • De Servicepunten in beide gebouwen zijn geopend van 08.00 tot 17.00 uur.
 • Gebouw 35 is gesloten.

Mondkapjes

We verwachten dat onze studenten en medewerkers zich houden aan de mondkapjesplicht wanneer ze door de gebouwen (dus ook in onze laboratoria) lopen.. Dat betekent bij binnenkomst, tijdens het verplaatsen tussen ruimtes en bij het weggaan uit een gebouw. Zit je eenmaal op je werkplek of in een onderwijszaal, dan mag het mondkapje weer af. Een uitzondering hierop zijn de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria. Daar zijn wegwerp- of persoonlijke herbruikbare mondkapjes juist niet toegestaan.

Horeca

De horeca is gesloten vanaf woensdag 16 december 2020.

Rapid Response Team

Vanuit de faculteit is er een zogenoemd Rapid Response Team in het leven geroepen. Het Rapid Response Team bestaat uit EWI-medewerkers met specialistische kennis en ervaring in crisissituaties. Het team staat continu stand-by voor het geval dat er snel actie ondernomen moet worden. Na iedere melding wordt er gezamenlijk geëvalueerd en is er ruimte voor feedback. Zo vergroten we samen de veiligheid van studenten en medewerkers. Het Rapid Response Team is te bereiken via het e-mailadres corona-info-ewi@tudelft.nl of, in geval van nood, via het telefoonnummer +31 (0)15 27 89803.