De kracht van samenwerking

We bieden complexe en urgente maatschappelijke uitdagingen het hoofd door kennis, expertise en investeringskracht te bundelen.

De energietransitie is een complex vraagstuk en een opdracht aan ons allemaal. Een  integrale aanpak en samenwerking zijn daarom onmisbaar! Het ESP Lab is dé plek waar we gezamenlijk – onderzoekers, bedrijven, beleidmakers, business developers en sociale wetenschappers – de krachten bundelen en de route naar onze duurzame toekomst bepalen.

Het is ook de plek waar we jonge ingenieurs opleiden tot future energy leaders – cruciale expertise voor innovatie in een wereld die nooit stil staat. 

PARTNER IN THE SPOTLIGHT

TenneT

Ooit bouwden wij hoogspanningsnetten om overal in het land aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. Het netwerk verandert nu in een Europese multifunctionele verbinder van een dynamisch elektriciteitsaanbod, een stuurbare vraag naar energie en een koppeling naar opslag in moleculen en elektronen. Het ESP Lab is de plek om deze innovaties te ontwikkelen en te testen in relatie tot het gehele energiesysteem zodat de integratie ervan succesvol kan plaatsvinden. Dit is een essentiële stap om de veiligheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te waarborgen, nu en in een toekomst waarin alles met elkaar verbonden is. Het is dan ook logisch dat TenneT partner van het eerste uur is.

Maarten Abbenhuis, chief operations officer (COO) van netbeheerder TenneT

Wij werken onder andere samen met:

(Inter)nationale projecten

In het ESP Lab vindt onderzoek plaats voor een groot aantal verschillende (inter)nationale projecten. Voor deze projecten wordt veelal gewerkt in consortia, waarin diverse industriële partners en onderzoekspartijen vertegenwoordigd zijn.