Health & Wellbeing

De gemiddelde levensverwachting in Europa blijft stijgen en de vraag naar zorgdiensten zal de komende jaren blijven toenemen, net als de kosten daarvan. We willen langer in goede gezondheid leven, maar er zijn naar verhouding steeds minder mensen die zorg kunnen verlenen.

Er is een transitie in de gezondheidszorg nodig, met meer aandacht voor het ontwerpen en implementeren van minuscule biomedische systemen voor precisiegeneeskunde, gepersonaliseerde zorg en het handhaven van een gezonde levensstijl. Dit omvat het ontwerp van zowel in-vivo als in-vitro apparaten en systemen, samen met geavanceerde beeldvorming en diagnostische instrumentatie.

Het algemene doel is om bij te dragen aan snellere en nauwkeurigere diagnostiek, geavanceerde therapie, verbeterde gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en betere preventie, zorg en genezing, tegen lagere kosten.