Over DIAM

Wiskunde staat aan de basis van alle innovaties die onze moderne samenleving vormgeven. Met een duidelijke focus op het bevorderen van ons begrip van complexe systemen in wetenschap, samenleving en technologie, bestrijkt DIAM een breed spectrum van onderzoek: van fundamenteel werk gericht op het begrijpen van systemen op een diep structureel niveau (bijv. Operator Theory) tot de ontwikkeling van op maat gemaakte wiskundige modellen en hulpmiddelen die in verschillende domeinen kunnen worden gebruikt (bijv. wiskundige modellering van wondgenezing).

De afdeling heeft een leidende rol in het thema Computational Science & Engineering. Naast het opleiden van de eigen studenten verzorgt de afdeling al het wiskundeonderwijs in andere opleidingen bij EWI en bij andere faculteiten (serviceonderwijs). Het Programma Innovatie Wiskunde Onderwijs (PRIME) is onderdeel van interfacultair onderwijs. Dit programma gaat over het herontwerpen van wiskundecursussen voor ingenieurs. Onlangs zijn twee populaire MOOC's ontwikkeld, Pre-University Calculus en Credit Risk Management. Het doel van de afdeling is om haar positie als hooggekwalificeerde onderzoeks- en onderwijsinstelling te behouden en te versterken.