Meteorologische data portaal

Via deze pagina heeft u toegang tot de meteorologische data die wordt verzameld door en opgeslagen in het Nederlandse PV Portaal database. De meteorologische informatie wordt gebruikt op de prestatie van zonnepanelen te bepalen. Twee types informatie zijn beschikbaar: weerdata die de huidige meteorologische condities weergeven, en klimaatdata die de gemiddelde meteorologische condities over een periode van meerdere decennia in een bepaalde locatie representeren. Data van 46 weerstations in Nederland zijn beschikbaar, alsmede gemiddelden waarden voor de 12 Nederlandse provincies. De bron van de data zijn metingen van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).


Wordt de tool niet correct weergegeven? Gebruik de tool hier.