Over het Nederlandse PV Portaal

Het Dutch PV Portal is een website over fotovoltaïsche (PV) energieopwekking in Nederland, met de focus op het modelleren van PV-systemen.

Het Dutch PV Portal is opgezet om publiekelijk toegankelijke informatie te verschaffen over zonne-energie in Nederland, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door de Photovoltaic Materials and Devices (PVMD) groep van de Technische Universiteit Delft. De website combineert de modelleringsexpertise van de PVMD-groep met real-time en historische meteorologische metingen van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) om een realistische inschatting te maken van de potentiële zonne-energie opwekking in Nederland.

Met het Nederlandse PV-portaal hoopt de PVMD-groep het publiek meer inzicht te geven in zonne-energie en bij te dragen aan de toepassing van fotovoltaïsche energie als energiebron.

De eerste versie van deze website is in 2014 gelanceerd en gemaakt door de TU Delft masterstudente Arianna Tozzi. In 2018 is door een andere masterstudent van de TU Delft, Veikko Schepel, een uitgebreidere versie ontwikkeld (The Dutch PV Portal 2.0). De huidige website is een voortzetting van de vorige versies. Deze Nederlandse PV Portal 3.0 is in maart 2020 gelanceerd en is ontwikkeld door Marianne Klement als onderdeel van haar Masterscriptieproject bij de PVMD-groep.

Masterthesis

Voor meer informatie over het model achter de PVP 2.0 website kunt u de Masterscriptierapporten lezen op het

Gepubliceerd peer reviewed paper

The Dutch PV portal 2.0: An online photovoltaic performance modeling environment for the Netherlands
Veikko Schepel, Arianna Tozzi, Marianne Klement, Hesan Ziar, Olindo Isabella, Miro Zeman