News

Plaats je je feestfoto’s op Facebook met het gevaar dat je collega’s ze zien? Deel je als kind je locatie met je vriendjes met de kans dat je ouders meekijken? Het gebruik van social media en apps om je locatie te delen kunnen leiden tot conflicten in persoonlijke waarden. Promotiestudent Alex Kayal deed onderzoek naar deze waardenspanningen. Is het mogelijk om apps zo te personaliseren dat de waarden die jij belangrijk vindt automatisch worden ondersteund?You may know the art of the deal, but there’s a science to it, too. And artificial intelligence is beginning to learn it. Computers that could negotiate for us could automate and optimize everything from traffic intersections to global treaties. Last month, at the International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) in Melbourne, Australia, a group of researchers presented a paper on the challenges and opportunities of such hagglebots. Science spoke with the paper’s lead author, Tim Baarslag, a computer scientist at Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam. This interview has been edited for brevity and clarity.

Read more

 

 

 

Ruim honderd ondernemers willen de opkomst van de killer robots een halt toe roepen. Joachim de Greeff en Mart de Kruif steunen het initiatief en leggen uit waarom er altijd een mens verantwoordelijk moet zijn voor het wel of niet overhalen van de trekker.

Het interview is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=LqnUrfSsTBI