Werken bij de faculteit

De faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) geniet internationale bekendheid door het hoge niveau van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De faculteit beschikt over uitstekende onderzoeksfaciliteiten.

In een interdisciplinaire setting werken 500 medewerkers, 350 promovendi en 1700 studenten aan technische innovaties met maatschappelijke relevantie op het gebied van duurzame energie, telecommunicatie, microelektronica, embedded systemen, computer en software engineering, interactieve multimedia, en toegepaste wiskunde.

EWI: Your Connection to the Future.

Vacatures