Wiskunde uitgelegd

Hier vind je video's met uitleg over verschillende wiskunde-onderwerpen:

Docenten kunnen deze video’s tijdens college gebruiken of als pre-lecture video door met de rechtermuisknop op een video te klikken:

  • Selecteer “Copy video URL” om de YouTube link te kopiëren
  • Selecteer “Copy embed code” om de video in je online leeromgeving te kopiëren

Kennis van wiskunde B van het vwo herhalen om een goede start te maken bij het vak Analyse (Calculus)? Het eerste onderwerp is functies, die zijn belangrijk voor het bouwen van mathematische modellen. Vergelijkingen oplossen om voorspellingen te kunnen doen, is het tweede onderwerp. Daarna worden differentiëren en integreren behandeld voor het bestuderen van fenomenen die veranderen in tijd of plaats. Dit is het promotiefilmpje voor de gratis engelstalige edX course Pre-university Calculus (Calc001x). 

Wat is een functie? Hoe beschrijf je een functie? Wat zijn de meest belangrijke standaardfuncties? Meer...
Wat is een vergelijking? En hoe los je vergelijkingen met polynomen, wortels, goniometrische functies en exponentiele functies op? Meer...
Differentiatie is handig om te bepalen hoe snel iets verandert. De richtingscoefficient en snelheid zijn gedefinieerd door differentiatie. Meer...
Je leert integreren aan de hand van Riemannsommen. Dan behandelen we de fundamentele stelling van analyse om de relatie tussen een integraal en een afgeleide te definieren. Meer...
Een reeks is een uitbreiding van de optelling van getallen, functies, etc. tot het geval van een oneindige rij termen. Meer...
Een vector wordt in meetkunde en natuurkunde gebruikt om natuurkundige grootheid dat zowel grootte als richting heeft te vertegenwoordigen. Meer...
Een differentiaalvergelijking is een wiskundige vergelijking dat een functie relateert aan zijn afgeleiden. Deze video's behandelen onderwerpen die van belang zijn om eerste en tweede orde differentiaalvergelijkingen te begrijpen en op te lossen. Meer...
In de echte wereld hangen natuurkundige grootheden vaak af van meer variabelen. Hoe bepaal je de richtingscoefficient van zulke functies? Meer...
Hoe bereken je dubbele en drievoudige integralen? Dit heb je nodig voor natuurkundige grootheden die van meer variabelen afhangen. Meer...
Lineaire algebra is de tak van wiskunde over vectoren, vectorruimtes en lineaire afbeeldingen tussen zulke ruimtes. Meer...
Kansrekening is een tak van wiskunde waar onzekerheid een rol speelt. Het is een belangrijke tool voor statistiek. Meer...
Statistiek gaat over data: het analyseren van data, conclusies trekken op basis van data en voorspellingen doen over de toekomst gebaseerd op de data. Meer...
Complexe getallen bieden oplossingen voor zekere vergelijkingen die geen reele oplossingen hebben. Meer...
Verzamelingen zijn een van de meest fundamentele concepten van wiskunde. De elementen van een verzameling kunnen van alles zijn: getallen, letters, andere verzamelingen, etc. Meer...