Reeksen

Een reeks is een uitbreiding van de optelling van getallen, functies, etc. tot het geval van een oneindige rij termen.

Sommatienotatie

Deze video geeft een korte uitleg over de som notatie, gesymboliseerd met de Griekse hoofdletter Sigma.

Voorproefje Taylorpolynomen

Dit voorproefje van wiskunde op de universiteit bespreekt Taylorpolynomen en hoe die worden gebruikt in rekenmachines.

Taylorpolynomen

Gebruik Taylorpolynomen om de waarde van een functie in een punt te benaderen door een andere eenvoudigere functie. Je krijgt een betere benadering door hogere orde Taylorpolynomen te gebruiken.

Voorproefje Fourier reeksen

Dit voorproefje van wiskunde op de universiteit bespreekt Fourier Series aan de hand van twee muziekinstrumenten.