Vectoren

Een vector wordt in meetkunde en natuurkunde gebruikt om natuurkundige grootheid dat zowel grootte als richting heeft te vertegenwoordigen.

Wat is een vector?

Wat is een vector? Een vector wordt in geometrie en fysica gebruikt om fysische grootheden aan te geven die richting en grootheid hebben. Denk aan snelheid, verplaatsing,versnelling en kracht. In deze video leer je de notatie van vectoren, optellen van vectoren en vermenigvuldiging met een scalar.

Lengte van een vector

Wat is de lengte van een vector? In deze video leer je de lengte uit te rekenen en de afstand tussen twee vectoren te berekenen.

Inproduct

Hoe kun je het product van twee fysische grootheden berekenen met behulp van vectoren? In deze video leer je het inwendig product algebraisch uit te rekenen. Je leert de eigenschappen van het inwendig product.

Orthogonale projecties - deel 1

Hoe kun je een fysische grootheid als kracht ontbinden in loodrecht op elkaar staande krachten? Je kunt gebruik maken van orthogonale projectie! In deze video leer je dat!

Orthogonale projecties - deel 2

Hoe kun je orthogonale projecties en scalaire projecties van vectoren berekenen? Deze video leert je dat!

Uitproduct

Hoe kun je vectoren met elkaar vermenigvuldigen? Je kunt vectoren vermenigvuldigen en een loodrecht erop staande vector vinden met het kruisproduct. In deze video leer je de Amsterdam methode om het kruisproduct uit te rekenen en het gebruik van de rechterhandregel om de richting van de resulterende vector te vinden.

Uitproduct applicaties

Het kruisproduct van vectoren heeft belangrijke toepassingen in natuurkunde en wiskunde. In deze video leer je met het kruisproduct het volume van een parallelepipidum uitrekenen en torsie.

Lijnen en vlakken

Je kunt een vectorvergelijking opstellen om een lijn of vlak te beschrijven. Deze video leert je hoe je dat kunt doen.