Vergelijkingen

Wat is een vergelijking? En hoe los je vergelijkingen met polynomen, wortels, goniometrische functies en exponentiële functies op?

Context: Holland Particle Therapy Centre

Deze video toont protontherapie en het Holland Particle Therapy Centre als context om het belang van vergelijkingen uit te leggen. Het geeft een versimpelde weergave van de werking van een CT-scan en hoe dit vergelijkingen genereert.

Vergelijkingen met polynomen

Hoe los je vergelijkingen op met polynomen van de eerste en tweede graad? Voor 2e graads vergelijkingen leer je te factoriseren, het gebruik van de abc formule en het vierkant vol te maken.

Vergelijkingen met polynomen - deel 2

Hoe los je vergelijkingen op met polynomen van de eerste en tweede graad? Voor 2e graads vergelijkingen leer je te factoriseren, het gebruik van de abc formule en het vierkant vol te maken.

Vergelijkingen met breuken

Hoe los je een vergelijking met breuken op? Vereenvoudig, los op en check de oplossingen in je vergelijking!

Vergelijkingen met wortels

Hoe los je een vergelijking met wortels op? Vereenvoudig, los op en check de oplossingen in je vergelijking!

Algemene technieken voor vergelijkingen

Algemene technieken om een vergelijking op te lossen: Vereenvoudig, los op en check je oplossingen in de originele vergelijking.

Samenvatting over vergelijkingen - deel 1

Wat is een vergelijking? Hoe los je een vergelijking op met polynomen, breuken en wortels? Vereenvoudig, los op en check je oplossingen in de originele vergelijking. Dit is de samenvatting van week 3 van de edX cursus pre-university Calculus.

Goniometrische vergelijkingen

Hoe los je vergelijkingen op met sinus, cosinus of tangens? Maak gebruik van de periodiciteit van sinus en cosinus om alle oplossingen te vinden.

Vergelijkingen met exponenten en logaritmen

Hoe los je vergelijkingen op met exponentiële functies en logaritmes? Vereenvoudig de vergelijking door naar een basis te gaan, maak waar kan gebruik van subsitutie en los de vergelijking in standaardvorm op.

Ongelijkheden oplossen

Een ongelijkheid oplossen betekent het antwoord vinden op de vraag: voor welke input is de ene functie groter dan de andere?

Stelsels vergelijkingen

Hoe los je een stelsel vergelijkingen op? In deze video zie je hoe je dat kunt doen met de substitutiemethode.

Samenvatting over vergelijkingen - deel 2

Hoe los je goniometrische vergelijkingen (sinus, cosinus) en vergelijkingen met exponentiële functies en logaritmes op? Hoe los je een ongelijkheid of een stelsel vergelijkingen op? Deze video is de samenvatting van week 3 van de edX cursus pre-university calculus (calc001x).

Voorproefje lineair programmeren

Dit voorproefje van wiskunde op de universiteit laat zien hoe je een situatie kan optimaliseren met behulp van lineair programmeren. Aan de hand van een voorbeeldbedrijf die Delfts blauwe kopjes en tegels wil maken, leer je de winst van het bedrijf te maximaliseren.