Freek Pols benoemd tot Education Fellow

Nieuws - 16 november 2022 - Communication ImPhys

Op de afgelopen Education Day is Freek Pols benoemd tot een van de TUD Education Fellows: De Delft Education Fellowship erkent en waardeert de inzet van docenten voor onderwijsinnovatie en stimuleert de impact van onderwijs-vernieuwing en -ontwikkeling. Freek's project, The road to scientific inquiry “Transforming lab courses” getiteld, is gericht op de samenwerking tussen de vier onderwijsprogramma's van onze faculteit met betrekking tot de inleidende practica.

De benoeming tot Education Fellow voelt als een beloning voor het hervormen van het eerstejaars natuurkundepracticum. Bovendien geeft het mij de mogelijkheid om andere practicumvakken aan te passen, waarbij ik de vergaarde kennis uit mijn onderzoek in de praktijk omzet.

Freek Pols


Docenten, Assistant professors, Associate professors en Full professors kunnen de titel van Education Fellow ontvangen wanneer zij een zichtbare, substantiële en waardevolle bijdrage hebben geleverd aan het onderwijs van de TU Delft. Een benoeming als TU Delft Education Fellow geldt voor een periode van twee jaar. Zij ontvangen een twee-jarige beurs van €25.000 per jaar voor onderwijsdoeleinden. Meer informatie zal via deze​​​​ link beschikbaar zijn.