Funding

On this page, you will find information about available funding opportunities related to health research and technology. If you are interested in any of these calls and would like to receive more information or funding advice about a specific call and/or support with proposal preparation, feel free to contact Jaga Schreiber, funding advisor and coordinator at TU Delft Valorisation Centre, j.k.schreiber@tudelft.nl06-28362580.

Stichting tot Steun VCVGZ
IMDI Technologie voor bemensbare zorg: doorbraakprojecten

Deadline: verplichte intentieverklaring November 21, 2019; proposal: December 5, 2019

Deze subsidieoproep staat open voor nieuwe ideeën en doorbraken in het medisch technologische veld die zich richten op technologie die inzet van zorgpersoneel ondersteunt en/of vervangt of technologie die de zorgvraag van chronisch zieken en ouderen vermindert. Met een focus op zorg in de eigen leefomgeving.

Bij de subsidieaanvraag zijn de basisprincipes van de technologie geobserveerd en zijn er duidelijk omschreven aannames over de werkingsprincipes van de technologie, maar het experimenteel bewijs ontbreekt nog (TRL 1). In het project wordt een technologieconcept en de mogelijke toepassingsgebieden geformuleerd (TRL 2) en een proof of concept ontwikkeld van deze technologie (TRL 3).

Onderwerpen

• Medische technologie

• Innovatie

• Extramuraal

• Chronisch aandoening

• Corgpersoneel

 

De projectgroep bestaat minimaal uit twee verschillende organisaties. Waarbij minimaal een onderzoekorganisatie samenwerkt met minimaal één zorginstelling4 of één bedrijf. De projectgroep bestaat uit minimaal één deelnemer met een medische achtergrond en minimaal één deelnemer met een technische achtergrond. De samenstelling dient gevarieerd te zijn met medewerkers met verschillende achtergronden (indien mogelijk alfa-, bèta- en gamma).

Maximal budget:  125,000 Euro

Link: www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/imdi-technologie-voor-bemensbare-zorg-doorbraakprojecten/

www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/subsidieoproep_IMDIdoorbraak_def.pdf

Investment Grant NWO-Large 2019/2020

Deadline: Letter Intent December 3, 2019; proposal: February 13, 2020

The aim of the programme Investment Grant NWO Large is to stimulate investments in very advanced scientific equipment or innovative scientific data collections of national or international scope.
NWO finds it is important that new investments - where applicable - fit in well with the facilities or clusters on the current National Roadmap Large-Scale Scientific Infrastructure.
The amount of the grant to be aplied for within this Call is at least €  1,000,000 for investments in the social sciences and humanities and at least €  1,500,000 for all other sciences.
The involved institution (or institutions) provides a contribution of at least 25% of the total investment.You can apply for the purchase of equipment or for setting up, linking and enriching data collections.
You can submit an application for:
• costs for investing in scientific equipment;
• costs for investments in data sets;
• personnel costs for setting up databases and initial digitization of the bibliographic apparatus, if these cannot be purchased;
• personnel costs for employees with specific and essential technical expertise necessary for the development or construction of a facility if it cannot be purchased.

Attention: there is a TU Delft internal procedure if you are interested in applying for this grant. Please contact me for further information (j.k.schreiber@tudelft.nl)

Maximal budget:  1,000,000 -  1,500,000 Euro

Link: www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwo/investment-grant-nwo-large/investment-grant-nwo-large.html

Het Longfonds: consortia

Het Longfonds: consortia

Deadline: December 2, 2019

Het Longfonds stimuleert samenwerking in longonderzoek en stelt subsidies beschikbaar voor consortia. Vanaf het najaar van 2019 stelt het Longfonds ook minimumeisen aan patiëntenparticipatie om in aanmerking te komen voor subsidie. 

Wilt u subsidie aanvragen voor een onderzoeksproject? Bekijk dan het bestand ‘Randvoorwaarden subsidie consortia 2020’ om te zien of uw consortiumaanvraag aan de voorwaarden voldoet. Zo moet uw project passen binnen de drie hoofdthema’s van de onderzoeksagenda van het Longfonds. Daarnaast moet het consortium uit minimaal twee Nederlandse academische instellingen bestaan, en uit minimaal één klinische afdeling. Het Longfonds streeft ernaar om per thema een subsidie van €750.000 toe te kennen.

 

Nieuwe voorwaarden patiëntenparticipatie

Nieuw vanaf dit jaar zijn de minimumeisen die het Longfonds stelt aan patiëntenparticipatie. Uw project moet hieraan voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Het Longfonds vindt het namelijk belangrijk dat onderzoek aansluit bij de behoeften en vragen van patiënten. Hun inbreng kan namelijk de relevantie, maatschappelijke waarde en de kwaliteit van uw onderzoek vergroten. Meer over de nieuwe voorwaarden voor patiëntenparticipatie leest u in de ‘Randvoorwaarden subsidie consortia 2020’.

 

Aanvraagprocedure  

Voldoet uw onderzoek aan de voorwaarden van het Longfonds? Dan kunt u een vooraanmelding indienen via het ‘Vooraanmeldingsformulier consortia 2020’. In de ‘Handleiding vooraanmelding consortia 2020’ vindt u extra informatie om u te helpen bij het invullen van het formulier. Een overzicht van de complete procedure van vooraanmelding tot toekenning leest u in het bestand ‘Procedure consortia 2020’. Tot slot vindt u de uitgebreide voorwaarden voor toekenning in de ‘Toekenningsvoorwaarden consortia 2020’.

Tijdspad subsidieronde 2020

  • Deadline indiening vooraanmelding: 2 december 2019 voor 12:00 uur
  • Bekendmaking afwijzing/verzoek tot uitwerking: 11 februari 2020
  • Deadline indiening uitgewerkte aanvraag: 26 maart 2020 voor 12:00 uur
  • Verwachte toekenning/ afwijzing: eind juni 2020

 

Maximale budget: 750.000 Euro

 

Link: https://research.longfonds.nl/subsidies/consortia

 

https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2019-09/Procedure%20consortia%202020.pdf

 

https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2019-09/Randvoorwaarden%20subsidie%20consortia%202020_0.pdf

 

 

Ramboll Foundation Research funding
De Nierstichting PIONIER+: programma voor cofinanciering

Deadline: December 31, 2019

PIONIER+ Program and Grant The DKF PIONIER+ Program for Co-Funding Research & Innovation ("PIONIER+") is an initiative of the section Health Care & Innovation (HC&I) of the Dutch Kidney Foundation. The HC&I Program Committee (PC) has the authority of decision. Advisory boards for this program are the DKF Scientific Advisory Board (Wetenschappelijke Raad, WR) and the DKF International Scientific Advisory Board (ISAB). A PIONIER+ Co-Funding Grant is cash only and has a typical size of 100.000 euros. A PIONEER+ Grant covers typically not more than 50% of the total needed cash contribution. Smaller or larger grants are possible within limits. PIONIER+ is aimed at 'first-mover' grants initiating substantial co-funding from other sources. In 2019 PIONIER+ is open for continuous submission. 

Aim 
The DKF wants to improve the positive impact of research on the life of kidney patients and the prevention of kidney disease. We aim to increase the impact of each donated euro donated by mobilizing co-funding. In addition, want to promote further development of the joint strategic agenda "Beating Kidney Disease", to advance DKF ambitions and to stimulate funding for sustainable kidney health.

 

Scope 
PIONIER+ is open for research & development and innovation projects in a broad sense, including health care innovation if from a research & development perspective. PIONIER+ follows the classification and definitions of the Framework for State aid for research and development and innovation of the European Commission (EC 2014/C 198/01). The applicant is working for a non-profit organisation in the Netherlands. A substantial part of the project must be executed by non-profit (research) organisations in the Netherlands.

 

Eligibility Criteria 
A project must comply with all criteria. 
• A project has to fall within the scope of PIONIER+. 
• A project must be clearly relevant for kidney patients and/or prevention of kidney disease. 
• A project must be directed at and show potential for substantial co-funding outside PIONIER+. 
• A project must show sufficient detail for assessment. 
• A project must have reliable partners. 
• If the project is to be submitted in an external call for proposals, the submission has to be at least eight weeks before the call's deadline, and the call's conditions must not be in conflict with the DKF Grant Requirements ('Subsidievoorwaarden Nierstichting Nederland').

Maximal Budget: 100.000 Euro

Link: https://www.nierstichting.nl/professionals/wetenschappelijk-onderzoek/calls-proposals/pionier-programma-voor-cofinanciering/

https://www.nierstichting.nl/media/filer_public/f1/7b/f17bb036-1eff-4242-ac13-1fc0241b8d34/infosheet_pionier_8febr19.pdf

 

Epilepsiefonds (in Dutch only)

Epilepsiefonds (in Dutch only)

Deadline: January 15, 2020

 

Het Epilepsiefonds wil dat er meer kennis over en inzicht in epilepsie komt. Belangrijke vragen zijn: Hoe ontstaat epilepsie? Hoe kan de behandeling van mensen met epilepsie worden verbeterd? Er is nog veel onbekend over epilepsie en de ontstaanswijze. Daarom investeert het fonds in wetenschappelijk epilepsieonderzoek, in leerstoelen en nascholing.

Wat doet het fonds aan onderzoek?

Samen met andere organisaties in de epilepsiewereld bevordert het Epilepsiefonds op verschillende manieren het epilepsieonderzoek in Nederland. Op verschillende universiteiten bestaan inmiddels onderzoeksgroepen die gespecialiseerd zijn in epilepsie. Deze onderzoekers dienen geregeld een onderzoeksvoorstel in. Jaarlijks krijgt het fonds 15 tot 20 voorstellen binnen en financiert het 3 tot 4 onderzoeken.

Maximal Budget:

Link: https://www.epilepsie.nl/onderzoek/pagina/55-2/aanvragen-onderzoekssubsidie/

https://www.epilepsie.nl/uploads/epilepsie.nl/ef_downloads/324/download/Algemene_voorwaarden_subsidie_WO_2020.pdf


Continuous open calls

NWO Open Competition Domain Science - KLEIN

Deadline: Continuous application

KLEIN grants are intended for realising curiosity-driven, fundamental research of high quality and/or scientific urgency. The KLEIN grant offers researchers1 the possibility to elaborate creative and risky ideas and to realise scientific innovations that can form the basis for the research themes of the future. There are three categories of KLEIN grants: KLEIN-1 (1 scientific position), KLEIN-2 (2 scientific positions in collaboration) and KLEIN-0 (investments) that are assessed in competition with each other. Section 3.2 states what you can apply for under the different types of grant. 

This funding instrument is open for research proposals with a question in or overlapping the fields of earth sciences, astronomy, chemistry, computer science, life sciences, physics and mathematics. Proposals can be monodisciplinary, multidisciplinary or interdisciplinary in nature. The NWO Domain Science has two different types of funding that you can submit proposals for in open competition. 

KLEIN-1 A KLEIN-1 grant, € 350,000. 

KLEIN-2 A KLEIN-2 grant, € 700,000 

KLEIN-0 A KLEIN-0 grant, € 160,000 - € 500,000, for the funding of an investment 

Links:https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/enw/open-competition/nwo-open-competition-domain-science---klein/nwo-open-competition-domain-science---klein.html 

NWO Open Technology Programme Domain Applied and Engineering Science

NWO Open Technology Programme Domain Applied and Engineering Science

Deadline: Continuous application

 

The Open Technology Programme focuses on technical-scientific research and is characterised by the absence of disciplinary boundaries. The Open Technology Programme aims to realise knowledge transfer between technical sciences and users, which is in line with the mission of the NWO domain Applied and Engineering Sciences. The Open Technology Programme offers a low-threshold way for companies and partners to join application-oriented research. Multiple companies and partners can participate in a project. Research applications are tested on both scientific quality and the utilisation perspective. Both criteria weigh equally in decision making.

 

Maximal Budget: For each project, the NWO Domain Applied and Engineering Sciences contributes a maximum of 750,000 euros (including VAT). For projects with an investment character (> 250,000 euros in equipment), this contribution is a maximum of 1 million euros (including VAT).

 

Links:

https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/ttw/open-technology-programme/open-technology-programme.html


Calls expected in 2020


Networking calls

European Cooperation in Science and Technology (COST) - Open call

 

Deadline: any moment before December 31, 2019, but at least six weeks before the date of the planned 

 

Researchers who are employed at Dutch knowledge institutions can submit proposals for the organisation of matchmaking events, within one or more of the 25 routes of the Dutch National Research Agenda (NWA) from the portfolio for Research and Innovation. The purpose of the Matchmaking events is to form (new) consortia across the entire knowledge chain and developing proposals for innovative research. 

 

NWO believes it is important to financially support consortia within the 25 routes of the Dutch National Research Agenda (NWA) with the organisation of matchmaking events, which have the aim of forming (new) consortia across the entire knowledge chain and developing proposals for innovative research. 

 

Maximal budget: € 10.000

 

Links:

https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwa/dutch-national-research-agenda---matchmaking-events/dutch-national-research-agenda---matchmaking-events.html

 

 

 

 

ZonMw Netwerksubsidies binnen Programma Translationeel Onderzoek 2 events

Deadlines:  December 1, 2019 

 

Het doel van het ZonMw programma Translationeel Onderzoek 2 is het versnellen van de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. Binnen dit programma is een gedeelte van het budget (totaal € 400.000,-) gereserveerd om Nederlandse onderzoekers en clinici te stimuleren om meer (inter)nationale samenwerkingen aan te gaan. Dit budget kan gebruikt worden voor: het organiseren van (inter)nationale workshops of symposia in Nederland met als doel samenwerking op het gebied van translationeel onderzoek te bevorderen. Daarnaast kan het budget aangesproken worden voor communicatie uitingen (bijvoorbeeld filmpje over de studie, website).

 

Soort aanvraag / Maximaal aan te vragen budget

Reisbeurs € 10.000,-

Workshop/symposium € 7.500,- (1 dag)/€ 10.000 (2 dagen of meer)

Communicatie voucher € 7.500,-

(Eind)gebruikersparticipatie voucher € 10.000,-

 

Link: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/programma-translationeel-onderzoek-2-netwerksubsidies/

Call for proposals:

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Subsidieoproep_Translationeel_Onderzoek_2_-_Netwerksubsidies.pdf