Dekkerbeurs voor MRI-onderzoek Sebastian Weingärtner

De Hartstichting heeft onderzoeker dr. Sebastian Weingärtner van de TU Delft een Dekkerbeurs toegekend. Dat is een persoonlijke onderzoeksbeurs voor getalenteerde wetenschappers die jaarlijks wordt toegekend. Met de beurs van 490.000 euro kan hij de komende jaren onderzoek doen naar hart- en vaatziekten.

Dr. Sebastian Weingärtner gaat een MRI-techniek ontwikkelen waarmee artsen straks beter kunnen meten hoe goed het hart van mensen met hartfalen werkt. Hierdoor kunnen cardiologen straks ook zien wat het effect is van nieuwe medicijnen. Mogelijk kunnen ze zelfs mensen met risico op hartfalen opsporen en voorkómen dat ze echt ziek worden.

Zuurstof
In Nederland leven ongeveer 242.000 mensen met hartfalen. Hun hart kan niet genoeg bloed rondpompen. Bij de helft van deze mensen knijpt het hart niet krachtig genoeg en bij de andere helft is het hart te stijf. Het hart kan zich dan niet goed ontspannen en vult zich niet goed met bloed. Voor deze laatste groep mensen is er nog geen goede behandeling. 

Een belangrijke oorzaak hiervan is dat wetenschappers nog niet precies weten waardoor deze vorm van hartfalen ontstaat. Ze denken dat het komt doordat de hartspier te weinig zuurstof krijgt. Mogelijk doordat de kleine bloedvaatjes in het hart onvoldoende bloed aanvoeren, of doordat de hartspier de zuurstof niet goed gebruikt. 

Magnetisch veld
Op dit moment kunnen artsen het zuurstofgebruik van het hart nog niet goed meten. MRI-Fysicus Dr. Sebastian Weingärtner wil hier verandering in brengen en wel op een bijzondere manier. Hij gaat het effect dat zuurstof heeft op MRI-scans gebruiken. 

“Het lichaam van de patiënt maakt het magnetische veld in de MRI een beetje zwakker", legt Weingärtner uit. "Zuurstof kan het magnetische veld juist sterker maken. Meestal zorgt zuurstof daardoor voor vervelende storingen in het beeld, maar in dit geval speelt het in ons voordeel. Want door die storingen heel precies te bekijken kunnen we de hoeveelheid zuurstof in het hart meten. Zo weten we straks hoeveel zuurstof de kleine bloedvaatjes aanvoeren en hoeveel de hartspier ervan gebruikt.” 

Niet belastend
Als hij hierin slaagt, kunnen artsen straks voor het eerst meten hoe het met de hartspier gaat zonder dat dit belastend is voor patiënten. Ook kunnen ze testen wat het effect is van nieuwe medicijnen. Artsen kunnen dan mogelijk zelfs mensen met risico op hartfalen opsporen en voorkómen dat ze echt ziek worden. 

Meer informatie
Lees hier meer over de Dekkerbeurzen van de Hartstichting. 

Persvoorlichting TU Delft: Dimmy van Ruiten,
d.m.vanruiten@tudelft.nl, (+31) 15 27 81588

Dr. S.D. (Sebastian) Weingärtner