Onderzoek

Het onderzoek binnen het Delft Health Initiative richt zich op drie pijlers, te weten: 

  • Medische beeldvorming
  • Behandeling en verpleging 
  • Moleculaire technologie

Zodoende streven we naar oplossingen die niet alleen de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg verder verbetert, maar deze ook toegankelijk houdt voor toekomstige generaties.