Over ons

Het Delft Health Iniative is het knooppunt waar wetenschappelijke kennis over medische technologie samenkomt met maatschappelijke wensen op het gebied van gezondheidszorg. Samen met artsen en andere professionals in de gezondheidszorg ontwikkelen onze technologen oplossingen om de zorg in een vergrijzende samenleving efficiënter, effectiever en voor de patiënt minder ingrijpend te maken. De betrokkenheid van het bedrijfsleven en de overheid bij het initiatief zorgen voor een snelle introductie van innovaties in de markt.

Visie

De ontdekking van de moleculaire mechanismen achter ziektes levert de kennis die nodig is om preventie, vroege diagnose en behandeling van alle ziektes te verbeteren. De ingenieurswetenschappen spelen niet alleen een belangrijke rol in het ontwikkelen van de onderzoeksinstrumenten die nodig zijn voor wetenschappelijke vooruitgang, maar ook in het ontwerpen van de tools die ervoor zorgen dat deze inzichten de toekomst van de gezondheidszorg gaan veranderen.

Maatschappelijke relevantie

Nieuwe technologieën kunnen alleen effectief worden en de kwaliteit van leven verbeteren als ze gezondheidszorg voor een betaalbare prijs kunnen bieden. Innovatie in medische technologie is nodig om de gezondheidszorg te transformeren op een dusdanige manier dat we de efficiëntie verhogen en daarmee de kosten kunnen controleren voor de maatschappij en de druk op personeel kunnen beperken. We hebben innovaties nodig die een patiënt-gecentreerde aanpak faciliteren: vroege differentiële diagnose met minimal ongemak voor de patiënt en snel herstel van de patiënt na behandeling. Deze innovaties moeten de veiligheid van de patient garanderen en voldoen aan hoge ethische standaarden.

Aanpak

De gezondheidszorg veranderen vereist een multidisciplinaire aanpak waarin de natuurwetenschappen, de ingenieurswetenschappen en de geneeskunde nauw samenwerken met gebruikers in ziekenhuizen, eerstelijns zorg, verzorgingstehuizen, de gezondheidszorgindustrie en beleidsmakers. Er is vraag naar hoogopgeleide ingenieurs die getraind zijn in het samenwerken in multidisciplinaire onderzoeksteams en die hun sterke achtergrond in de ingenieurswetenschappen gebruiken voor innovatieve oplossingen in het medische veld. Samen met artsen en industriële partners zal het Delft Health Initiative haar expertise toepassen om de engineering challenges voor de toekomst op het gebied van gezondheidszorg op te lossen.