Beeld

Fotografie en video zijn belangrijke visuele dragers die de kernwaarden van de TU Delft ondersteunen. Het beeldmateriaal dat we gebruiken voldoet aan elementen die voortkomen uit de beeldvisie van de TU Delft.

Met de beeldstijl creƫren we herkenbaarheid in beeldmateriaal, hierbij staat de volgende kernwaarden centraal: Challenge, Change, Impact.


Inhoud van het beeldmateriaal

Onderstaande elementen willen we altijd terug zien in beeldmateriaal; waarbij de onderste peilers in combinatie of alleen kunnen worden toegepast.

Mensen 

Mensen hebben een sleutelrol in onze organisatie, dus zijn ook leidend in onze beeldcommunicatie. Beelden van objecten, projecten of gebouwen ondersteunen het verhaal.


Maatschappelijke impact

We maken zichtbaar welke impact de TU Delft heeft op de maatschappij (nationaal/internationaal). We laten niet alleen mensen aan het werk zien in een lab of studieruimte, maar maken ook de toepassing zichtbaar. We delen ook successen, overwinningen, uitreikingen en doorbraken.


Samenwerking/interactie

Studenten, onderzoekers, UD, bedrijven, allen werken op verschillende niveaus samen. Dit willen we laten zien.


Echtheid/emotie

Door emotie te laten zien of op te roepen, maken we connectie met de kijker. Bij voorkeur zien we dit terug in ons beeldmateriaal, het is oprecht en niet geƫnsceneerd.


Functie

Bij fotografie maken we onderscheid in de functie van beeld; wanneer het beeld fungeert als aandachttrekker voor de onderliggende inhoudelijke laag (ā€˜magneet functieā€™), dan is behalve de bovenstaande elementen ook de vorm belangrijk. Door de vorm onderscheiden we ons met beeld en wordt het merkconcept nog meer versterkt. We hebben 3 richtingen geformuleerd:

Challenge the viewer
Het beeld verbindt met de inhoud, maar niet letterlijk. Het heeft meer een conceptuele of metaforische invalshoek.

Change the perspective 
Laat ā€˜de werkelijkheidā€™ zien maar wel met een verrassende invalshoek, door letterlijk te kiezen voor een ander perspectief of uitsnede van het beeld. Dat kan een doorkijkje zijn, een close up of een extreem laag perspectief.

Feel the impact
Dit beeld laat emotie zien of roept emotie op, de kijker voelt zich betrokken. 


Voorbeelden

Bekijk meer voorbeelden van fotografie.