Minimale witruimte

Afzender van communicatie

Witruimte rondom een logo zorgt ervoor dat een logo beter opvalt en duidelijker de afzender van de communicatie kan zijn. Witruimte is daarom geen luxe maar uiterst functioneel. Het biedt het logo het podium dat het verdient.

Ook andere elementen volgen richtlijnen

Voor een goede leesbaarheid en prominentie van het logo, is het nodig dat de ruimte rondom het logo ook door andere elementen wordt gerespecteerd. Daarom moeten ook beeld (foto’s, illustraties en animaties) en tekst de geformuleerde richtlijnen volgen.


Afgeleid van de hoofdletter ‘U’

De minimale lege ruimte rondom het logo wordt aangeduid als de witruimte. Deze ruimte hoeft niet de kleur wit te hebben en mag ook transparant zijn.

Om deze minimale witruimte vast te leggen wordt vaak gebruik gemaakt van een vorm-element uit het logo. In de huisstijl van de TU Delft is de minimale witruimte afgeleid van de hoogte en breedte van de hoofdletter ‘U’ uit het letterlogo. De minimale ruimte rondom het logo wordt in het voorbeeld aangeduid met een lichtblauw vlak.